Totaalinstallatie villa

Daken, goten en hwa
  • dakbedekking en dakramen
  • goten en hemelwaterafvoeren
  • buitenriolering en drainage
  • binnenriolering
  • waterinstallatie en sanitair
  • gasinstallatie
  • verwarmingsinstallatie
  • mechanische ventilatie

Het gebruik van de installaties wordt op afstand bestuurd via een tablet.

pp_173