Restauratie-onderhoud: begeleiding en RGS

Daken, goten en hwa

Monumentaal Utrechts Antoniushof krijgt opknapbeurt

Ar8Z2+2wLVtZGNtAAAAAElFTkSuQmCC

BOS start met een grote opknapbeurt van de buitenzijde van Antoniushof, een monumentaal icoon in Utrecht. Van 1910 tot 1984 was in dit St. Antonius Gasthuis het Antonius Ziekenhuis gevestigd. Ook als de werkzaamheden eind dit jaar zijn voltooid, blijft de authentieke uitstraling in tact vanwege de monumentale status en zorgvuldige aanpak.

In ere herstellen

Het onderhouden van woningen in een beschermd monument, is voor woningcorporaties een bijzondere uitdaging. De opdrachtgever: “Enerzijds willen we het pand in ere herstellen. Het gebouw is van architectuurhistorisch belang en is een representatief voorbeeld van de Hollandse neorenaissance. Bovendien is het beeldbepalend voor de wijk en de stad Utrecht. Anderzijds zijn er vaak ingrijpende aanpassingen nodig om het energiegebruik van deze oude woningen terug te dringen.”
BOS voegt hier aan toe: “Naast ons restauratieonderhoud, begeleiden wij onze opdrachtgever in de complexe energietransitie. Onze meerwaarde zit in de bewustwording van energiekansen en verduurzaming van erfgoed bij eigenaren en gemeente, met behoud van culturele waarden.”

BduewPJGcHQMAAAAAElFTkSuQmCC

Duurzamer en mooier

De uit te voeren werkzaamheden zijn in overleg met de gemeentelijke commissie Welstand en Monumenten en geven het pand weer een gerestaureerde uitstraling. Zo gaat BOS de leien daken, het lood- en zinkwerk en de hemelwaterafvoeren restaureren. Waar het schuine dak van trespa is, wordt het vervangen door zink en voorzien van een verbeterde thermische schil. Daarnaast wordt het hele pand opnieuw geschilderd en houtrot aangepakt. De gevels en leien daken worden met stoom op een duurzame en innovatieve manier schoongemaakt.

Samenwerking

Samen met de bewonerscommissie is een plan opgesteld om de kwaliteit van de woongebouwen te verbeteren. BOS gaat het werk coördineren en uitvoeren. Het schilderwerk wordt door schildersbedrijf Mantel uit Woerden uitgevoerd en het stoom reinigen door Cleannovation uit Utrecht.