Nieuwbouw Villa

Installaties gas-water-elektra-sanitair-ventilatie

Voor een nieuwbouw villa complete installatie- en dakwerkzaamheden:

  • dakbedekking en dakramen
  • goten en hemelwaterafvoeren
  • buitenriolering en drainage
  • binnenriolering
  • waterinstallatie en sanitair
  • gasinstallatie
  • verwarmingsinstallatie
  • mechanische ventilatie

Het gebruik van de installaties wordt op afstand bestuurd via een tablet.

iPad_Content