Aanpassen waterinstallatie 134 woningen

Installaties gas-water-elektra-sanitair-ventilatie

BOS is geselecteerd om in 134 woningen de waterinstallaties aan te passen conform de NEN 1006, om legionellabesmetting te voorkomen.

Naar aanleiding van een inspectie door een onafhankelijk bureau, is er een technisch verbeterplan opgesteld en uitgevoerd.

BOS ontzorgt de vastgoedeigenaar met bewonerscommunicatie en een kwalitatieve uitvoering conform de NEN 1006.