Op weg naar energieleverende hoogbouwflats

Duurzame energie

Er is gestart met een proef voor een hoogbouwflat aan de Henriëttedreef in de Utrechtse wijk Overvecht (58 woningen) en bij Hogeschool Utrecht. Hiermee geeft het consortium invulling aan de gedeelde ambitie om energielasten te beheersen en de CO2-emissie te beperken.

Twee proeflocaties
Inside Out ontwikkelt en test een modulair renovatiesysteem op twee proeflocaties in Utrecht. De hoogbouwflat is een aantal jaar geleden door BOS al voorzien van zonnepanelen op de gevel. De komende maanden wordt de opwekking van duurzame energie aan de Henriëttedreef uitgebreid met het testen van een windgenerator op het dak van de flat. Tegelijkertijd ontwikkelt het consortium samen met afstuderende studenten bij BOS Installatiewerken een slimme gevel die installaties integreert in multifunctionele bouwdelen. Het consortium bouwt in juni 2017 een testopstelling bij Hogeschool Utrecht om inzicht te krijgen in de werking hiervan en om de energieprestaties te simuleren.

Inside Out renovatiesysteem
Inside Out integreert installatiecomponenten zoals verwarming, ventilatie, isolatie en warm water tot drie multifunctionele bouwdelen en combineert deze met duurzame energieopwekking en lokale energieopslag in elektrische deelauto’s. De bouwdelen worden aan de buitenzijde van de flat geplaatst, vandaar de naam Inside Out. Dankzij duurzame energieopwekking en lokale energieopslag vermindert de piekbelasting op het net en profiteren bewoners van lage energie- en mobiliteitslasten. Het project betrekt nadrukkelijk bewoners bij het project; het gaat immers over hun woning. Tot slot wordt gewerkt aan de bijpassende financierings- en verdienmodellen. Het Inside Out-systeem wil zo een bijdrage leveren aan de seriematige renovatie van 250.000 hoogbouwwoningen tot energieleverende wooncomplexen in Nederland.

Verduurzaming bestaande woningen
Er ligt een grote opgave in Nederland om bestaande woningen te verduurzamen. Jaren ’60-’70 hoogbouwflats vormen de grootste uitdaging met hun relatief kleine dakoppervlak, waardoor opwek van voldoende zonne-energie lastiger is dan bij grondgebonden woningen en lage flats en er beperkte ruimte is voor installaties. Juist voor deze flats wil Inside Out een doorbraak realiseren op weg naar energieleverende complexen met gezonde leefomstandigheden, een duurzame mobiliteitsoplossing en beheersbare energielasten voor bewoners en corporaties.

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)
Met Inside Out is BOS één van de projectpartners van TKI Urban Energy. Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) van het Ministerie van Economische Zaken ondersteunt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling van innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving.

 

Klik hier voor meer informatie over Inside Out

 

in het AD: experiment windenergie