Groot onderhoud en verduurzaming

APK veilig en gezond wonen

De kracht van duurzaamheid

“De woningen zijn weer helemaal APK-gekeurd en voldoen aan de huidige wet- en regelgeving”
Minimale overlast voor bewoners staat altijd centraal.

In dit artikel doet Stedenbouw verslag van de duurzame en resultaatgerichte samenwerking in Groot Onderhoud van 135 woningen.

Samen met onze ketenpartners zorgen wij voor een efficiënte totaalrenovatie met energiebesparende maatregelen voor cv, gas, water, sanitair, riolering, ventilatie, elektra, dakgoten, hwa en pompputten.

Hierdoor worden de woningen energiezuiniger, APK goedgekeurd en voldoen weer optimaal aan de huidige wet- en regelgeving en veiligheidseisen.

Doordat wij al in het ontwerpstadium van dit project betrokken zijn, worden alle werkzaamheden met een zeer snelle doorlooptijd en efficiënte logistiek uitgevoerd. Mede hierdoor is de eventuele overlast voor de bewoners in de woning en in de wijk minimaal.

Lees hier het artikel