WTW warmteterugwinning

WTW warmt koude lucht van buiten op met de warmte van de afgevoerde lucht

WTW is onderdeel van het ventilatiesysteem in de woning of gebouw. Meestal is dit balansventilatie. Balansventilatie zorgt voor gezonde schone lucht, mits het goed wordt aangelegd en het regelmatig onderhouden wordt.

Installatie en onderhoud van WTW en ventilatiesystemen is maatwerk, wij adviseren u graag hierover.