Energietransitie

De energietransitie vindt nu plaats, alle inwoners van Nederland krijgen de komende jaren met de transitie naar duurzame energie te maken: ons huis zal in de toekomst op een andere manier worden verwarmd, we zullen ons op een andere manier vervoeren en het landschap zal door de komst van bijvoorbeeld zon- en windmolenparken veranderen. Van het opwekken van elektriciteit, kracht en warmte heeft het milieu veel te lijden. Met name vanwege deze milieuschade zal het gebruik van fossiele brandstoffen moeten afnemen. Alhoewel er al veel duurzame energieprojecten zijn gerealiseerd, is de bijdrage aan het totale Nederlandse energieverbruik nog maar beperkt. Komende decennia zal die bijdrage van ‘marginaal duurzaam’ naar ‘overwegend duurzaam’ moeten groeien. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor volgende generaties. Dit kan niet alleen in de nieuwbouw, maar zeker ook in de bestaande woningvoorraad. Aan het einde van hun oorspronkelijke beoogde levens- en/of onderhoudscyclus is dit het ideale moment en dè mogelijkheid voor een tweede maar dan duurzame levenscyclus. BOS heeft inmiddels ruime ervaring binnen deze energietransitie.