Dakveiligheid

De uitgangspunten voor het gezond en veilig werken op daken (hoogte) valt onder de gezamenlijke verantwoording van gebouweigenaren, opdrachtgevers, aannemers en werknemers. BOS biedt de juiste veiligheidsoplossing voor gebouweigenaren, opdrachtgevers en haar werknemers. Naast een scala aan producten die veilig werken op het dak bevorderen, heeft BOS een omvangrijk dienstenpakket in huis, zoals het maken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het leveren, aanbrengen, registreren en keuren van permanente valbeveiliging. Het advies van BOS staat garant voor vakwerk op hoog niveau. Gezond, veilig en verantwoord!