Cv ketel onderhoud

Comfortabele en veilige warmte

Zorg voor goed onderhoud van uw cv-installatie
Onderhoud aan de cv-installatie vindt het hele jaar door plaats. Voor de meeste toestellen wordt een onderhoudstermijn van eenmaal per twee jaar gehanteerd. Daarmee worden storingen in de installatie – en dus onaangename verrassingen – voorkomen! Bij goed onderhoud zal de installatie vrijwel geen storingen vertonen en zuiniger werken.

Veiligheid
Niet alleen comfort speelt een rol: u wilt ook verzekerd zijn van een veilige cv-installatie. Elk jaar komen zo’n tien mensen in het ziekenhuis terecht na een koolmonoxidevergiftiging. En helaas vallen er ook elk jaar doden door zo’n vergiftiging. In de meeste gevallen ligt de oorzaak in een open gasgestookte ketel.

Dat betekent niet altijd dat de ketel verkeerd is geïnstalleerd. Deze open toestellen hebben ook een opstellingsruimte nodig die groot genoeg is. De ketel haalt de lucht immers uit de opstellingsruimte. Er zijn helaas nog altijd bewoners die de beluchtingsopeningen (bedoeld voor de toevoer van verbrandingslucht) volstoppen om warmteverlies te voorkomen. Soms zijn de gevolgen rampzalig. Het zou een goede zaak zijn als die open toestellen worden vervangen door moderne, energiezuinige ketels. Dat is een stuk veiliger. Wij geven u graag advies over de mogelijkheden.

Rookgasafvoer
Wij benadrukken ook het belang van een goed werkend rookgasafvoerkanaal. De meeste nieuwe cv-ketels mogen niet zomaar worden aangesloten op de oude rookgasafvoerkanalen. Er zijn situaties waar bij vervanging van de ketel niet gedacht wordt aan het rookgasafvoerkanaal. Als de nieuwe ketel wordt aangesloten op het bestaande afvoerkanaal, kan de veiligheid van de bewoners serieus in gevaar zijn.

Ook voor WTW
Veel woningen zijn voorzien van een mechanische installatie of een warmteterugwininstallatie. Een prima systeem, maar het dient wel op de juiste manier geïnstalleerd en ingeregeld zijn. Bovendien moeten bewoners weten hoe ze met het systeem moeten omgaan. Wij zorgen ervoor dat de installatie voldoet aan alle eisen, en zonodig instrueren we de bewoners.