APK veilige en gezonde woning

BOS is uniek in het onderhoud en beheer van álle technische installaties en daken, van woningen en gebouwen.
Deze installaties worden APK gekeurd conform de huidige wet- en regelgeving en indien nodig direct verbeterd:

  • Gasinstallatie
  • Elektra installatie
  • Water installatie

BOS heeft een programma ontwikkeld om de uitgevoerde APK inspecties digitaal te rapporteren.

De kwaliteit en snelheid van de uitvoering worden gerealiseerd door het inzetten van eigen speciaal getrainde en gecertificeerde vakmensen.